Laboratory Sciences 90
وبلاگ دانشجویان ورودی 90 علوم آزمایشگاهی مشهد 
قالب وبلاگ

بخش ادرار ازمایشات ماکروسکپی ادرار

1.رنگ ادرار

رنگ ادرار از زرد کم رنگ تا زرد کاهی یا کهربایی متغییر است رنگ ادرار تابع عوامل مختلفی می باشد غلظت.....ادرارهای رقیق زرد کم رنگ و ادرار های غلیظ زرد پررنگ هستند

برخی مواقع ادرار تابع رزیم غذایی است تغییر رنگ ادرار ممکنه به دلایل پاتولوزیک باشه.....بدلیل خونریزی های کلیوی که رنگ ادرار قرمز تیره میشه......اگر خونریزی از قسمت تحتانی مجاری ادراری باشه رنگ ادرار قرمز کم رنگ میشه گاهی اوقات وجود خون در ادرار رنگ ادرار را قرمز میکند که میتواند نشان دهنده سرطان یا سنگ کلیه باشه

رنگ ادرار را به صورت علایم زیر گزارش میکنند

 color less.......بی رنگ

 strow........کم رنگ

yellow.....زرد

 amber یا deep yellow......کهربایی

 less commonly pink........صورتی کم رنگ

 red..........قرمز

 orang......نارنجی ( مصرف اب هویج، ویتامین A و مصرف برخی داروها مثل ریفامپین باعث نارنجی شدن رنگ ادرار میشود)

 Brown.....قهوه ای

در حالت طبیعی رنگ ادرار بین طیف زرد کم رنگ تا پررنگ است

 2.ظاهر ادرار
ادرار به صورت طبیعی باید شفاف باشد
شفاف appearances
اما ممکن است بر اساس مسائل مختلف تغییر کند که به صورت زیر گزارش می شود
تمیز clear
کدر hazy
توربید یا حالتی مه الود طوری که نوشته روزنامه از پشت ان خوانده نشود turbid
ابری clody
مات opaque

3.وزن مخصوص specific gravity (s.g)
قدرت کلیه را در تغلیظ ادرار نشان میدهد
بسته به وضعیت متابولیکی بدن تغییر می کند
رنج نرمال بین 1.030 - 1.005
میانگین 1.015
رنج بالاتر نشاندهنده غلیظ بودن ادرار و رنج پایین تر نشاندهنده رقیق بودن ادرار
عواملی که باعث زیاد شدن S.G می شود
افراد دیابتی ، تعریق ، تب زیاد ، اسهال استفراغ های شدید، پروتئین اوری ، گلوکز اوری ، افرادی که دچار مشکلات هیپوفیزی هستند،سوختگی، افرادی که دچار دهیدریشن هستند
عواملی که باعث کم شد S.G می شود
هیدریشن (افزایش مایعات بدن)، دیابت بی مزه( ترشح ناکافی ADH، التهابات کلیوی

4.pHادرار
نشان دهنده اسیدی یا قلیایی بودن ادرار است
غذاهای گیاهی ادرار را قلیایی میکند(استثنا: توت ادرار را اسیدی می کند)
غذاهای حیوانی ادرار را اسیدی می کند

مواردی که با عث افزایش PH می شوند
رژیم گیاهی، افرادی که ساکش معده انجام دادن، تهوع، استفراغ، عفونتهای مجاری ادراری، مصرف دیورتیک ها

عواملی که باعث کاهش PH می شوند
افرادی که دچار اسیدوز متابولیک هستند، دیابتی ها ، اسهال های شدید، گرسنگی ها

5. گلوکزGlucose
وجود گلوکز در ادرار را گلوز اوری می گویندglucoseuria
حد استانه برای گلوکز خون 160 تا 180 است اگر قند خون از این حد بیشتر شد قند وارد ادرار می شود

6. کتون ketone
وجود کتون در ادرار را کتون اوریا ketonuria می گویند
در حالت طبیعی کتون در ادرار وجود ندارد
موارد زیر  باعث ایجاد کتون در ادرار می شود
دیابت ، استفراغ های طولانی مدت، مصرف بیش از حد اسویرین ، گرسنگی شدید، مصرف الکل ،رژیم بدون کربوهیدرات

7. پرتئین در ادرارproteinیاpr
وجود پرتئین در ادرار را پرتئین اوریا proteinuria گویند.
وجود پرتئین در ادرار غیر طبیعی است
اسیب های کلیوی، عفونت ادراری ، فشار خون بالا ،دیابت، بیماری لوپوس، و سرطان باعث ورود پرتئین در ادرار می شود و همچنین تب ، ورزش شدید و مسمومیت بارداری

 8.نیتریت Nitrit
وجود نیتریت در ادرار نشانه عفونت است

ازمایشات ماکروسکوپی ادرار
RBC...... گلبول قرمز
نرمال ان 0-3 در ادرار مردان و 0-4 در ادرار زنان

WBC گلبول سفید
نرمال ان 0-4 و بیشتر نشان دهنده عفونت است
افرادی که دچار التهاب پروستات شدند ، پیوند های بافتی و بیماری های ایمنی باعث زیاد شدن WBC  در ادرار می شود

سلول های اپیتلیال(Epithelial cell)

کست هاcast
انواع کست
کست هیالن hyaline casts
کست RBC
کست WBC
Waxy casts
کست چربی fatty casts

-yeastمخمر
دیدن دمخمر در ادرار  یا بطور واقعی در مجری ادرار مخمر وجود داشته یا میتواند بدلیل الودگی نمونه باشد

کریستالها crystals
کریستالها به دو گروه تقسیم می شوند
کریستالهای غیر طبیعی: سیستئین(cystine( ، سولفونامیدها، لوسین ، تیروزین، کلسترول

کریستالهای طبیعی به دو گروه تقسم می شوند
در ادرار اسیدی: اگزالات کلسیم ، اسید اوریک ، اورات ، اورات سدیم ،
در ادرار قلیایی : کربنات کلسیم ، تریپل فسفات ، فسفات امورف، فسفات کلسیم

ازمایشات هورمونی

ازمایشات تیروئید:
TSH یا Thyroid Stimulating Hormone
T3
T4
T3 UPtake
Free T3 ،FreeT4
AntiTPo...(Antithyroglobulin antibody انتی بادی تیروگلوبولین

anti-HCV انتی بادی هپاتیت C..Viral Hepatitis C Antibody

anti-HAV.....Viral Hepatitis A Antibody آنتی بادی هپاتیت A
HBsAg....Hepatitis B surface antigen
HBeAg...........Hepatitis B e antigen
Anti- HBe...........Hepatitis B e antibody
Anti- HBs..........Hepatitis B surface antibody
Anti- HBc..........Hepatitis B core antibody

AMA..........Antimitochondrial Antibody آنتی میتوکندریال آنتی بادی

EBV IgG..........Epstein-Barr Virus Antibody to Viral Capsid Antigen, آنتی بادی IgG ویروس اپستین بار

EBV IgM............Epstein-Barr Virus Antibody to Viral Capsid Antigen, IgMآنتی بادی IgM ویروس اپستین بار

Measles (Rubeola) IgM Antibody آنتی بادی IgM سرخک

Measles (Rubeola) IgG Antibody  آنتی بادی IgG سرخک

Toxo IgG....Toxoplasma gondii Antibodies, IgGآنتی بادی IgG توکسوپلاسما

Toxo IgM.......Toxoplasma gondii Antibodies, IgM  آنتی بادی IgM توکسوپلاسما

ANA.......Antinuclear Antibody  آنتی بادی ضدهسته ای

CA-125......Cancer Antigen 125  (نوعی تومورمارکر) کارسینوم انتی زن125

CA 15-3.....Cancer Antigen 15-3   کارسینوم انتی زن15-3

CA 19-9.....Cancer Antigen 19-9   کارسینوم انتی زن9-19

Free PSA.......Free Prostate Specific Antigen

PSA........Prostate Specific Antigen   پروستات

CEA.......Carcinoembryonic Antigen

Beta hCG.....Human Chorionic Gonadotropin تست بارداری

GH.......Growth Hormone  هورمون رشد

Insulin  انسولین

Cortisol  کورتیزول

ACTH.....Adrenocorticotropic Hormone هورمون محرک بخش قشری فوق کلیه

25OHD..... 25-hydroxycholecalcifero ویتامین D

PTH.......Parathyroid Hormone  هورمون پاراتیروئید

17-OHP.......17-OH progesterone

Progesterone  پروژسترون

Testosterone  تستوسترون

PRL......Prolactin   پرولاکتین

LH.....Luteinizing hormone

FSH........Follicle-stimulating Hormone

..................................................................................................
AFP.........Alpha-fetoprotein  آلفا-فتوپروتئین

RF......Rheumatoid Factor   فاکتور روماتوئید

CRP.......C-Reactive Protein

PTT..........Partial Thromboplastin Time  ازمایشی برای انعقاد خون

ESR.....Erythrocyte Sedimentation Rate  سدیمانتاسیون

CPK........کراتینین فسفوکیناز (افزایش آن نشاندهنده آسیب به سلول های مغزی و قلبی است)

 تفسیر ازمایشCBC

 CBC مخفف complete blood count به معنای شمارش کامل خون

 RBC یا(Red blood cell ) گلبول قرمز نرمال ان 4.7 تا 6.1 میلیون در هر میکرولیتر خون این عدد برای خانمها مقداری کمتر و در کودکان مقداری بیشتر است

 WBC یا (white blood cell ) گلبول سفید نرمال ان  در بزرگسالان و بچه های بالای 2سال بین 5تا 10 هزار در هر میلی لیتر خون گلبول های سفید انواع مختلفی دارد که هر کدام معنی خاصی می دهد کلمه diff  که در جلوی CBC می نویسند در خواست برای شمارش همین انواع مختلف گلبول های سفید است

HCT هموتوکریت ( درصدی از حجم خون است )

( mean corpuscular volume ( MCV حجم متوسط گلبول های قرمز

( mean corpuscular hemoglobin ( MCH میانگین میزان هموگلوبین

( mean corpuscular hemoglobin concentration ( MCHC میزان موگلوبین در حجم مشخصی از گلبو های قرمز

RDW  red cell distribution width تغییرات اندازه گلبول های قرمز

 Plt پلاکت

[ جمعه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۰ ] [ 10:34 ] [ فهیمه خرمی ] [ ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

دانشجویان علوم آزمایشگاهی ورودی 90 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
امکانات وب